2019…..

De eerste schoolvakantie is de Voorjaarsvakantie in Midden-Nederland van

23 februari t/m 3 maart , wij zijn open en er is gewoon les tenzij teveel mutaties zijn.

(Geef  het tijdig door dan kunnen we kijken of er ingehaald kan worden.)

De tweede is de z.g. meivakantie die begint op vrijdag 19 april en doorloopt tot 5 mei.

27 april Koningsdag =vrije dag!

Wij gaan deze periode een aangepast rooster geven!

Hemelvaartsdag 30 mei als verplichte vrije dag  en de

Zomervakantie begint op  20 juli t/m 1 september.

( in deze periode verzorgen wij de Zomerzwemweken)

Herfstvakantie is van 19 oktober t/m/ 27 oktober.De lessen gaan gewoon door.

Kerstvakantie 21 december t/m 5 januari 2020!( onder voorbehoud)

( tijdens de zomervakantie wordt het lesgeld aangepast, de verplichte vrije dagen  niet).

Advertenties