😊

De zon schijnt en er komen feestdagen aan, die met vakanties gecombineerd worden!

Komend weekend (Pasen) is er gewoon les, maar de periode van de zg. Meivakantie gaan we

ook één week dicht( 1 tot 8 mei).